HYLLI I DRITES

Diftojsi i gjithmbarshem

Vjeti I (1913-1914)

Vjeti II (1921)

Vjeti III (1922)

Vjeti IV (1923)

Vjeti V (1924)

Vjeti VI (1930)

Vjeti VII (1931)

Vjeti VIII (1932)

Vjeti IX (1933)

Vjeti X (1934)

Vjeti XI (1935)

Vjeti XII (1936)

Vjeti XIII (1937)

Vjeti XIV (1938)

Vjeti XV (1939)

Vjeti XVI (1940)

Vjeti XVII (1941)

Vjeti XVIII (1942)

Vjeti XIX (1943)

Vjeti XX (1944)